kylätoiminnan kehittäminen  - Lappilaiset Kylät

Olet täällä: Etusivu > Työkalupakki > Kylätoiminnan kehittäminen
ja/tai

Kylätoiminnan kehittäminen

Kylätoiminnan vaikuttavuus

Jotta pystyisimme esittämään luotettavasti kylätoiminnan vaikuttavuutta, meillä pitää olla jotain millä sitä seurataan. Yhdistyksen rekisteröinnin ja jäsenmäärän lisäksi , yksi vaikuttavuustekijä on, paljonko kylätoiminnassa tehdään talkoita ja vapaaehtoistyötä.

Alla olevassa linkissä on indikaattorilomake (exel) jonka avulla voitte helposti kirjata oman yhdistyksenne tehdyt tunnit ylös.  Mikäli ette halua käyttää valmista lomaketta, tai teillä on oma tapanne kirjata tunteja, meille riittää pelkkä lopullinen talkootuntimäärä.

Talkootunnit pitää ilmoittaa myös Suomen Kylät ry:n valtionapu indikaattoriin, jonka vuoksi on tärkeää saada kaikkien kylien tunnit ylös.

Talkootunneiksi lasketaan kaikki työ, mitä teette kylätoiminnan hyväksi, myös hankkeille tehdyt työt. Tuntimäärät toimitetaan kyläasiamiehelle 10.2.2020 mennessä sähköpostilla: lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

Talkootuntien lisäksi Suomen Kylät ry kysyy kyläyhdistysten jäsenten lukumäärää ja Kylätoiminnassa työllistettyjen pitkäaikaistyöttömien määrää.

Talkoopäiväkirja kylille (exel)

 

Kylätoimikunnasta kyläyhdistykseksi

Kylätoiminnan kehittyminen ja uskottavuus valtakunnallisena toimijana tarvitsee näkyvyyttä ja uskottavuutta. Siksi Suomen kylätoiminta ry:n tavoitteena onkin saada kaikki kylätoimikunnat rekisteröidyiksi yhdistyksiksi.

Lappilaiset Kylät ry haluaa osaltaan olla mukana kehittämässä määrätietoista kylätoimintaa. Meiltä saa asiantuntija apua sekä tarvittavaa materiaalia paperisena versiona tai muistitikulle tallennettuna.

Nykyaikainen kylätoiminta on tavoitteellista ja päämäärätietoista toimintaa, joka edellyttää oikeustoimikelpoisuutta. Rekisteröinti on myös uskottavuuskysymys.

Kylätoimikunnan rekisteröityminen kyläyhdistykseksi ei rajoita tai kangista toimintaa. Rekisteröitymisestä saatavat hyödyt ovat sen sijaan melkoiset. Rekisteröity yhdistys pystyy tekemään sopimuksia, tarjoamaan palveluita kunnalle ja muille yhteisöille (myös yrityksille) sekä vaikuttamaan erilaisiin asioihin. Ennen kaikkea rekisteröityminen mahdollistaa kehittämishankkeiden toteuttamisen: hankerahoitusta myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.

Hoidetaanko asia kylätoimikuntanne osalta kuntoon yhdessä?

Pirjo Riskilä, kyläasiamies
040-1495919 tai lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

  

 

  Kyläyhdistyksen perustaminen

Kyläyhdistys on aatteellinen tai yleishyödyllinen - ei voittoa tavoitteleva
Oikeustoimikelpoinen / myönnetään vastuuvapaus (kyläyhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa velvoitteista).

Meiltä saa rekisteröintiin tarvittavan materiaalin muistitikulla.

Yhdistys kannattaa rekisteröidä jos aikoo:

Omistaa omaisuutta
Tehdä sopimuksia, (esim. työntekijä)
Laatia anomuksia tai hakemuksia (esim. hankeraha)

Perustamismenettely ja säännöt on toteutettava yhdistyslain mukaan.

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai oikeuskelpoista yhteisöä, jotka ovat vähintään 15 vuotiaita.

Yhdistyksen asiakirjat (PDF)

 

 

Jäsenrekisteri/jäsenluettelo

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Yhdistyslaki 11§ (finlex.fi)

Jäsenyys vaatii jäseneksi liittymistahdon, sekä jäseneksi hyväksymisen.
Hallitus on siis vastuussa jäsenluettelon ajantasaisuudesta.
Jäsenluettelossa pitää olla jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Alla olevassa linkissä on helppo exel- pohjainen jäsenluettelo, jota voi muokata tarpeiden mukaan.

Jäsenluettelo malli (exel)

 

 

© Lappilaiset Kylät ry | Ukkoherrantie 15 B18, 96100 Rovaniemi
Toteutus Nettitaivas