Kyläsuunnitelma - Lappilaiset Kylät

Olet täällä: Etusivu > Työkalupakki > Kyläsuunnitelma
ja/tai

Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kylän asukkaiden tahtotila, haave, unelma siitä, miltä kylä tulevaisuudessa näyttää.

Se on asiakirja johon kirjataan kylän kehittämistarpeet ja toimenpiteet. Sen laaditaan yhdessä koko kylän voimin ja koska siinä on kuvaus kylän nykytilasta ja historiasta, se toimii myös kylän esitteenä ja markkinointivälineenä.

Kyläsuunnitelman laatiminen antaa kylän toiminnasta uskottavan ja pitkäjänteisen toiminnan kuvan. Monesti se on myös hankerahoituksen ehtona.

Kyläsuunnitelma on kehittämisen työkalu jota seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan.
Nykyisin kyläsuunnitelmassa huomioidaan myös kylän turvallisuusnäkökulma

SWOT- ANALYYSI malli

 

VAHVUUDET
Mitkä ovat kylän sisäisetvahvuudet?

HEIKKOUDET
Mitä sisäisiä heikkouksia kylässä on?

MAHDOLLISUUDET
listataan kylän ulkoiset mahdollisuudet

UHAT
Mitä ulkoisia uhkia tulevaisuus tuo?

Kehittämistarpeita löydetään, kun tarkastellaan mahdollisuuksia ja heikkouksia rinnakkain.

Uhista selviydytään hyödyntämällä mahdollisuuksia.

Tarkastelemalla mahdollisuuksia ja vahvuuksia rinnakkain, saadaan ideoita ja toimenpide-ehdotuksia.

 

  Ohjeita ja tapoja kyläsuunnitteluun

Taulukkomallinen kyläsuunnitelma (PDF)
Esitemallinen kyläsuunnitelma (PDF)


Osallistava video kyläsuunnittelussa (PDF)


Jokainen kyläsuunnitelma on kylänsä näköinen.
Tapoja ja malleja suunnitelman laatimiseen on yhtä monta kuin tekijääkin.


Kylän turvallisuussuunnitelma (PDF)


Turvallisuuskävely (PDF)


Turvallisuuskysymyksiä kylille (PDF)


Kyläasiamies on mielellään apuna kyläsuunnitelman tai turvallisuussuunnitelman laatimisessa.

 

lapin.kylaasiamies@elisanet.fi

 

 

© Lappilaiset Kylät ry | Ukkoherrantie 15 B18, 96100 Rovaniemi
Toteutus Nettitaivas